Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję10 listopada 2022, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-203303 października 2022, OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej.30 września 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Płowieckiej w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 49/54, 49/56, 49/58, 49/60, 49/62, 52/1, 32/2, 48, 1501 (B.6733.5.2022).29 września 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT41918 Radziejów 2 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.4.2022).07 września 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Płowieckiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 49/54, 49/56, 49/58, 49/60, 49/62, 52/1, 32/2, 48, 1501 (B.6733.5.2022).07 września 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT41918 Radziejów 2, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.4.2022).22 lipca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa instalacji radiokomunikacyjnej BT41918 Radziejów 2 przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.4.2022).20 lipca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Płowieckiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 49/54, 49/56, 49/58, 49/60, 49/62, 52/1, 32/2, 48, 1501 (B.6733.5.2022).10 czerwca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa systemu oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe (separator ropopochodnych), na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 13, 24 i 28 (B.6733.3.2022).27 maja 2022, Obwieszczenie wojewody kujawsko-pomorskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ulica Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo – rowerowej” .19 maja 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe (separator ropopochodnych), przewidzianej do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 13, 24 i 28 (B.6733.3.2022).18 maja 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1198/4 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.2.2022).26 kwietnia 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1198/4 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.2.2022).11 kwietnia 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa system oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe (separator ropopochodnych) przewidzianej do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 13, 24 i 28 (B.6733.3.2022).31 marca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windowy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1198/4 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.2.2022).18 marca 2022, Obwieszczenie Burmistrza miasta Radziejów o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 375 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 376 i 393 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (6730.2.2022).17 marca 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dróg w ulicach Brzeskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1062/2, 1062/1, 444, 447/1, 303/1, 970, 971/1, 808/1, 55/33, 55/32, 78/2, 768, 766/2, 89/2, 89/3, 32/1, 32/2 (B.6733.1.2022).07 marca 2022, OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Radziejów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.23 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 375 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 376 i 393 położonych przy ul. Zachodniej w Radziejowie (B.6730.2.2022).22 lutego 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg w ulicach Brzeskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziejowie (6733.1.2022).01 lutego 2022, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 375 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 376 i 393 położonych przy ul. Zachodniej w Radziejowie (B.6730.2.2022).13 stycznia 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dróg w ulicach Brzeskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1062/2, 1062/1, 444, 447/1, 303/1, 970, 971/1, 808/1, 55/33, 55/32, 78/2, 768, 766/2, 89/2, 89/3, 32/1, 32/2 (B.6733.1.2022).10 stycznia 2022, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą do uprawiania kultury fizycznej oraz linią oświetleniową wzdłuż ulicy Spacerowej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 768, 856/6, 1311, 1312, 1315, 1519/2, 1519/3 (B.6733.12.2021.2022).