Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1846) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXII/241/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 26 września 2022 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Gminy Miasta Radziejów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033.


Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 14.11.2022 roku do 18.12.2022 roku w formie pisemnej poprzez formularz uwag pisemny - dostępny poniżej, który należy wypełnić i:
1. przesłać na adres mailowy: radziejow@umradziejow.pl, lub
2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, lub
3. dostarczyć do Urzędu Miasta osobiście – Sekretariat
W dniu 05.12.2022 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Radziejów sala 27 odbędzie
się spotkanie konsultacyjne, podczas którego będzie można zgłaszać uwagi oraz zaprezentowane zostaną wyniki prac.
Projekt Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Radziejów (zakładka: Strategie, plany i programy) oraz w Urzędzie Miasta po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 54 285 71 23.
Po zakończeniu konsultacji sporządzone i opublikowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 166
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Miasta Radziejów na lata 2023-2033
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Kaniewska
Osoba, która udostępnia informację: Karolina Kaniewska
Data wytworzenia informacji: 10.11.2022 08:41:47
Data udostępnienia informacji: 10.11.2022 09:08:31
Data ostatniej aktualizacji: 10.11.2022 09:08:07
Rejestr zmian