Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję05 grudnia 2023, INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3743 i z 2021 r. poz. 4347) określonego w uchwale Nr 40/2156/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 r.14 listopada 2023, Ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Miasta Radziejów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na 2024 rok14 listopada 2023, Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów w sprawie unieważnienia postępowania mającego na celu wyłonienia uprawnionego geodety w celu wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Broniewek oznaczonej numerem ewidencyjnym 77/8 dla której prowadzona jest KW WL1R/00029661/1 będącej własnością osoby fizycznej z nieruchomościami sąsiednimi stanowiącymi własność osób prywatnych oraz jednostek samorządowych tj. działkami : 58/5 , 74/6 , 78/3 , 77/1 , 78/1 , 58/1 , 57/110 października 2023, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy06 października 2023, INFORMACJA Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743) zmienioną uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347) oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych.08 maja 2023, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy04 kwietnia 2023, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy23 lutego 2023, Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert w formie wspierania na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 w Mieście Radziejów21 lutego 2023, Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert20 stycznia 2023, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy04 stycznia 2023, Gmina Miasto Radziejów informuje o przystąpieniu do preferencyjnego zakupu paliwa stałego10 października 2023, ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży