Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radziejów
o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 

OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) Burmistrz Radziejowa   ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Miasta Radziejów do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2023 r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Radziejowa, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
    o konkursie;
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Radziejów.

Zgłoszenia należy składać do dnia 8 marca 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta 
w  Radziejowie, ul. Kościuszki 20-22 , 88 – 200 Radziejów.

                                                                                                 Burmistrz Radziejowa

/-/ Sławomir Bykowski

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 443
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Gorzycki
Osoba, która udostępnia informację: Włodzimierz Gorzycki
Data wytworzenia informacji: 21.02.2023 12:40:43
Data udostępnienia informacji: 21.02.2023 12:43:56
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2023 12:43:05
Rejestr zmian