Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję22 grudnia 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV, szafki pomiarowej i kablowej rozdzielnicy, wymiana słupa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz demontaż odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze słupami przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 956/1, 956/4, 957/1, 956/5, 956/2 i 968 położonych przy ul. Armii Krajowej i Kujawskiej w Radziejowie (B.6733.7.2023).07 grudnia 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 657 w miejscowości Radziejów i 307/4 w miejscowości Czołowo, w celu realizacji inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 1522/3, 1522/6, 1522/7 w Radziejowie” (B.6733.6.2023).13 listopada 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2, 303/1 położonych przy ulicy Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023). 23 października 2023, Informacja Burmistrza Miasta Radziejów o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” (B.6220.5.2020.2023).20 października 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowiach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2 i 303/1 położonych przy ul. Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023).20 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 55/28 położonej przy ulicy Komunalnej w Radziejowie (B.6730.10.2023).13 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Radziejów – GPZ Piotrków Kujawski / GPZ Radziejów – GPZ Bądkowo, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 776/2, 1314/2, 1314/1, 790/2, 1311, 1312, 1313, 769 położonych w Radziejowie (B.6733.4.2023).12 października 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce o numerze ewidencyjnym 378/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).02 października 2023, ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami kablowymi przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 290/4, 170, 168/2 i 303/1 położonych przy ul. Parkowej i Objezdnej w Radziejowie (B.6733.5.2023).02 października 2023, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo-rowerowej” (B.6220.5.2020.2023).28 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowie miejsc postojowych, na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 55/28 położonej przy ul. Komunalnej w Radziejowie (B.6730.10.2023).20 września 2023, Zawiadomienie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Radziejów z linią elektroenergetyczną WN 110 kV relacji GPZ Ciechocinek - GPZ Włocławek Azoty.20 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce 378/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).19 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Radziejów – GPZ Piotrków Kujawski / GPZ Radziejów – GPZ Bądkowo przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 776/2, 1314/2, 1314/1, 790/2, 1311, 1312, 1313 i 769 położonych w Radziejowie (B.6733.4.2023).06 września 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.23 sierpnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa przyłącza napowietrznego w celu zasilenia garażu na działce 378/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 376, 377 i 378/4 położonych przy ulicy Zachodniej w Radziejowie (B.6733.3.2023).16 sierpnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (posadowienie kontenera gastronomicznego), na terenie części działki o nr ewidencyjnym 802 położonej przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie (B.6730.7.2023).24 lipca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (posadowienie kontenera gastronomicznego), na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 802 położonej przy ul. Brzeskiej w Radziejowie (B.6730.7.2023).07 lipca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).14 czerwca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4, przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).05 czerwca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).25 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej w celu zasilenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 867/1 i 867/4 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 867/3, 867/1 i 867/4 położonych przy ulicy 1-go Maja w Radziejowie (B.6733.2.2023).12 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanym postanowieniu oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).11 maja 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie), na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023).26 kwietnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o opracowaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków gospodarczych z przeznaczeniem na garaż, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1237 położonej przy ul. Młynarskiej w Radziejowie (B.6730.4.2023).19 kwietnia 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie), na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023). 11 kwietnia 2023, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radziejów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.20 marca 2023, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Spacerowej oraz odcinka łączącego ul. Spacerową z ulicą Bema (w ramach zadania Rozwój turystyki rowerowej w Radziejowie) przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 768, 839, 856/5, 856/6, 856/8, 1311, 1312, 1315, 1317/2, 1318, 1322/1, 1322/2, 1333/14, 1333/15, 1333/17, 1333/18, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4 (B.6733.1.2023).