Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję15 grudnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa windy zewnętrznej, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 803 położonej przy ulicy Brzeskiej w Radziejowie (B.6733.13.2021).15 grudnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą do uprawiania kultury fizycznej oraz linią oświetleniową wzdłuż ulicy Spacerowej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 768, 856/6, 1311, 1312, 1315, 1519/2, 1519/3 (B.6733.12.2021).10 listopada 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą do uprawiania kultury fizycznej oraz linią oświetleniową wzdłuż ulicy Spacerowej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 768, 856/6, 1311, 1312, 1315, 1519/2, 1519/3 (B.6733.12.2021).08 listopada 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Dolnej i Toruńskiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 335, 404 i 447/1 (6733.9.2021).26 października 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działki budowlanej nr 55/37 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 55/37, 55/23, 55/27, 55/29, 55/30, 55/35 położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie (B.6733.11.2021).19 października 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie wraz z budową kotłowni gazowej, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1244/2 i 1243 położonych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.8.2021).15 października 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Dolnej i Toruńskiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 335, 404 i 447/1 (B.6733.9.2021).06 października 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa schodów zewnętrznych oraz przebudowa placów utwardzonych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 168/1 położonej przy ulicy Objezdnej w Radziejowie (B.6733.10.2021).28 września 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działki budowlanej nr 55/37 przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 55/37, 55/23, 55/27, 55/29, 55/30, 55/35 położonych przy ulicy Komunalnej w Radziejowie (B.6733.11.2021).27 września 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie wraz z budową kotłowni gazowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1244/2 i 1243 położonych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (6733.8.2021).24 września 2021, INFORMACJA publiczna Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej.16 września 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa schodów zewnętrznych oraz placów utwardzonych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 168/1 położonej przy ul. Objezdnej w Radziejowie (B.6733.10.2021)..16 września 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Dolnej i Toruńskiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 335, 404 i 447/1 (B.6733.9.2021).09 sierpnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Przebudowa i rozbudowa budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie wraz z budową kotłowni gazowej przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1244/2 i 1243 położonych przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.8.2021).07 czerwca 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.7.2021 dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkowej w Radziejowie, na terenie działek o numerach ewidencyjnych 733/8, 734/7 i 723 w Radziejowie.19 maja 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2021 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z kablową rozdzielnicą szafową naziemną i czterema szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366 i 33/5 przy ul. Fryderyka Chopina w Radziejowie. Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366, 33/5 i 33/19 położonych przy ulicy Fryderyka Chopina w Radziejowie (B.6733.6.2021).14 maja 2021, OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.10 maja 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Świerkowej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 733/8, 734/7 i 723 (B.6733.7.2021).29 kwietnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji Nr 6733.5.2021 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Radziejów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemu oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe na terenie działki o numerze ewidencyjnym 32/2 – ul. Płowiecka w Radziejowie (B.6733.5.2021).21 kwietnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z kablową rozdzielnicą szafową naziemną i szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366, 33/5 i 33/19 położonych przy ulicy Fryderyka Chopina w Radziejowie (B.6733.6.2021).20 kwietnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.4.2021 dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wąskiej w Radziejowie, na terenie działek nr 995, 496, 447/1, 1084/2, 978 i 1013 (B.6733.4.2021).20 kwietnia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.2.2021 dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej w Radziejowie, na terenie działek nr 1197/4, 1197/1, 1197/2, 1197/3 i 1196/2 (B.6733.2.2021).25 marca 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Wąskiej w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 995, 496, 447/1, 1084/2, 978 i 1013 (b.6733.4.2021).25 marca 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1197/4, 1197/1, 1197/2, 1197/3 i 1196/2 (B.6733.2.2021).11 marca 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.3.2021 dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Prusa w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1514/9 i 286 (B.6733.3.2021).09 marca 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2021 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w ulicy Górczyńskiego w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1361/3, 1361/2, 1361/1 i 1373 (B.6733.1.2021).01 marca 2021, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, Szybka.19 lutego 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa system oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe na działce o numerze ewidencyjnym 32/2 (B.6733.5.2021).19 lutego 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Wąskiej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 995, 496, 447/1, 1084/2, 978 i 1013 (B.6733.4.2021).19 lutego 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Prusa w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1514/9 i 286 (B.6733.3.2021).19 lutego 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej w Radziejowie na działkach o numerach ewidencyjnych 1197/4, 1197/1, 1197/2, 1197/3 i 1196/2 (B.6733.2.2021).12 lutego 2021, Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej o budowę ścieżki pieszo-rowerowej (B.6220.5.2020.2021)..28 stycznia 2021, OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w ulicy Górczyńskiego w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1361/3, 1361/2, 1361/1 i 1373 (B.6733.1.2021)