Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia:

  • Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

znak: T.II.6730.79.2021 z dnia 06.10.2021 r.

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Włocławek

nr ZN/396/2021, znak WUOZ.DW.WZN.5151.3.30.2021.OŁP z dnia 11.10.2021 r.

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Dolnej i Toruńskiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 335, 404 i 447/1.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 500
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicach Dolnej i Toruńskiej w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 335, 404 i 447/1 (B.6733.9.2021).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 15.10.2021 09:28:43
Data udostępnienia informacji: 15.10.2021 09:30:14
Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 09:28:43
Rejestr zmian