Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 275/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 274/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 grudnia 2021 - w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznychZarządzenie nr 273/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta RadziejówZarządzenie nr 272/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 21 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 271/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 grudnia 2021 - w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego nakładów inwestycyjnych poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 266 ul. Szybka w Radziejowie od km 44+340 do km 45+730 o budowę ścieżki pieszo – rowerowej" Zarządzenie nr 270/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 269/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 08 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasta Radziejów oraz skali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22Zarządzenie nr 268/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 08 grudnia 2021 - w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego – kopiarka KYOCERA TaskAlfa 300iZarządzenie nr 267/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 02 grudnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 266/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępnościZarządzenie nr 265/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Radziejów nr 202/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem pomieszczeń Sali biesiadnej położonej w Radziejowie przy ul. Kościuszki 1Zarządzenie nr 264/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 263/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 listopada 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 262/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 listopada 2021 - w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziejów na lata 2022-2034Zarządzenie nr 261/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 listopada 2021 - w sprawie projektu budżetu Miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 260/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 259/2021 Burmistrza Miasta Radziejó z dnia 25 października 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 258/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 października 2021 - w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za III kwartał 2021 rokuZarządzenie nr 257/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznejZarządzenie nr 256/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powierzonych w ramach projektu „pl.ID-Polska ID karta” Urzędowi Miasta RadziejówZarządzenie nr 255/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 254/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 253/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2021 – 2033Zarządzenie nr 252/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 października 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 251/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 października 2021 - w sprawie regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnychZarządzenie nr 250/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 października 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 249/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2021 - zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2021 – 2033Zarządzenie nr 248/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 września 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 247/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 września 2021 - w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie przy ul. SzkolnejZarządzenie nr 246/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2021 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Radziejów"Zarządzenie nr 245/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 17 września 2021 - w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta Radziejów na 2022 rokZarządzenie nr 244/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 września 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 243/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 01 września 2021 - w sprawie instrukcji regulującej ewidencję, pobór i czynności przedegzekucyjne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiZarządzenie nr 242/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 sierpnia 2021 - w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 rokuZarządzenie nr 241/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 240/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19 sierpnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 239/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 sierpnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa PożarowegoZarządzenie nr 238/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 06 sierpnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 237/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 02 sierpnia 2021 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w RadziejowieZarządzenie nr 236/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 lipca 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 235/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 20 lipca 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za II kwartał 2021 rokuZarządzenie nr 234/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 lipca 2021 - w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnychZarządzenie nr 233/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 232/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 07 lipca 2021 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczejZarządzenie nr 231/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 05 lipca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 230/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2021 - zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2021 – 2033Zarządzenie nr 229/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 228/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia pożyczki dla Radziejowskiego Domu Kultury w RadziejowieZarządzenie nr 227/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 226/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 225/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 10 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 224/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 11 czerwca 2021 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 223/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 02 czerwca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu dzierżawy i sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 222/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 maja 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2020 rokZarządzenie nr 221/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2021 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta w RadziejowieZarządzenie nr 220/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 219/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 18 maja 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 218/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 07 maja 2021 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w Radziejowie”Zarządzenie nr 217/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 216/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 kwietnia 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za I kwartał 2021 rokuZarządzenie nr 215/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 23 kwietnia 2021 - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta RadziejówZarządzenie nr 214/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 kwietnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2020 rokZarządzenie nr 213/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 kwietnia 2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2020 rokZarządzenie nr 212/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 211/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 210/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 31 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 209/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 30 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w mieście RadziejówZarządzenie nr 208/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 26 marca 2021 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2020 rokZarządzenie nr 207/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 marca 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży , stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 206/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 15 marca 2021 - w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomościZarządzenie nr 205/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 12 marca 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 204/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 lutego 2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie do prowadzenia postępowań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radziejów oraz wydawania decyzji w tych sprawachZarządzenie nr 203/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 22 lutego 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 202/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 lutego 2021 - w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2Zarządzenie nr 201/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 lutego 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do najmu i sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 200/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 09 lutego 2021 - w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych, pomieszczeń biurowych stanowiących własność Gminy Miasto Radziejów oraz sali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22Zarządzenie nr 199/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 197/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto RadziejówZarządzenie nr 198/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 28 stycznia 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta Radziejów za IV kwartał 2020 rokuZarządzenie nr 196/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań 2021 na terenie Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 195/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania prowadzonego w formie przetargu ofertowego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego pozyskanego w 2020 roku z lasu komunalnego stanowiącego własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 194/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie sposobu i trybu sprzedaży drewna pozyskanego z obszarów zieleni miejskiej położonych w RadziejowieZarządzenie nr 193/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 13 stycznia 2021 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2021 rokZarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 08 stycznia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości i lokali przeznaczonych do najmu i sprzedaży , stanowiących własność Gminy Miasto RadziejówZarządzenie nr 191/2021 Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 08 stycznia 2021 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Miasto Radziejów