Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr IV/26/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr IV/25/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr IV/24/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr IV/23/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr IV/22/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie nadania nazwy ulicyUchwała nr IV/21/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr IV/20/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2024 - 2034Uchwała nr IV/19/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2024 rokUchwała nr IV/18/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza” Uchwała nr IV/17/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radziejów za rok 2023Uchwała nr IV/16/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok Uchwała nr IV/15/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2023 rokUchwała nr IV/14/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 czerwca 2024 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufaniaUchwała nr II/13/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta RadziejówUchwała nr II/12/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta RadziejówUchwała nr II/11/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta RadziejówUchwała nr II/10/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 24 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Radziejów do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"Uchwała nr I/9/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr I/8/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Miasta RadziejówUchwała nr I/7/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta RadziejówUchwała nr I/6/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta RadziejówUchwała nr I/5/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycjiUchwała nr I/4/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Komisji rewizyjnejUchwała nr I/3/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta RadziejówUchwała nr I/2/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta RadziejówUchwała nr I/1/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 06 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta RadziejówUchwała nr XLVI/352/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta RadziejówUchwała nr XLVI/351/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028Uchwała nr XLVI/350/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028Uchwała nr XLVI/349/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Radziejów określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028Uchwała nr XLVI/348/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Radziejów w 2024 rokuUchwała nr XLVI/347/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Radziejów na lata 2024 - 2034Uchwała nr XLVI/346/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2024 rokUchwała nr XLVI/345/2024 Rady Miasta Radziejów z dnia 19 marca 2024 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radziejów w 2024 roku