Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że z wniosku Pana Jacka Obidzińskiego reprezentującego firmę RUPOPROJEKT Jacek Obidziński z siedzibą w Ludwinowie Zegrzyńskim, działającego jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2021 dla zamierzenia:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w ulicy Górczyńskiego w Radziejowie  na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1361/3, 1361/2, 1361/1 i 1373.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 604
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.1.2021 dla zamierzenia: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w ulicy Górczyńskiego w Radziejowie na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1361/3, 1361/2, 1361/1 i 1373 (B.6733.1.2021).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 09.03.2021 11:30:32
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021 11:33:23
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021 11:30:32
Rejestr zmian