Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) zawiadamia się, że z wniosku Pana Pawła Jelińskiego, reprezentującego firmę SECO-PROJEKT Paweł Jeliński z siedzibą w Osieku nad Wisłą, działającego w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2021 dla zamierzenia:

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z kablową rozdzielnicą szafową naziemną i czterema szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366 i 33/5 przy ul. Fryderyka Chopina w Radziejowie. Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366, 33/5 i 33/19 położonych przy ulicy Fryderyka Chopina w Radziejowie.

Stronom postępowania przysługuje wniesienie odwołania w terminie 14 dni od dnia dokonania się obwieszczenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 564
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6733.6.2021 dla zamierzenia: Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z kablową rozdzielnicą szafową naziemną i czterema szafkami kablowo-pomiarowymi dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366 i 33/5 przy ul. Fryderyka Chopina w Radziejowie. Inwestycja przewidziana do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1366, 33/5 i 33/19 położonych przy ulicy Fryderyka Chopina w Radziejowie (B.6733.6.2021).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 19.05.2021 15:08:48
Data udostępnienia informacji: 19.05.2021 15:12:52
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2021 15:08:48
Rejestr zmian