Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XXIX/418/21 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządzony zostanie w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego. Przedmiot planu zagospodarowania przestrzennego województwa został określony w artykule 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wnioski należy składać w formie papierowej na adres:
Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP (adres skrzynki /kpbppir/SkrytkaESP) lub na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl
lub ustnie do protokołu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, pokój 18.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioski i uwagi złożone po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku www.bip.biuro-planowania.pl w zakładce Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 593
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 14.05.2021 08:24:41
Data udostępnienia informacji: 14.05.2021 08:27:12
Data ostatniej aktualizacji: 14.05.2021 08:24:41
Rejestr zmian