Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku Gminy Miasto Radziejów zostały wydane postanowienia:

  • Starosty Radziejowskiego

znak: GB..I.6124.2.24.2022 z dnia 08.02.2022 r. (wpłynęło: 08.02.2022 r.)

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

Delegatura Włocławek

Postanowienie nr ZN/52/2022, znak: WUOZ.DW.WZN.5151.3.43.2021.KM z dnia 16.02.2022 r. (wpłynęło 22.02.2022 r.)

uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 375 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 376 i 393 położonych przy ul. Zachodniej w Radziejowie.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 429
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Radziejów o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego oraz odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 375 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 376 i 393 położonych przy ul. Zachodniej w Radziejowie (B.6730.2.2022).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 23.02.2022 13:42:04
Data udostępnienia informacji: 23.02.2022 13:45:04
Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2022 13:42:04
Rejestr zmian