Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia:

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura Włocławek

Postanowienie Nr ZN/51/2022 znak: WUOZ.DW.WZN.5151.3.1.2022.OŁP

z dnia 16.02.2022 r. (wpłynęło 22.02.2022 r.)

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

znak: BD.RPP.437.256.2022.SW z dnia 15.02.2022 r. (wpłynęło 17.02.2022 r.)

  • Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

znak: T.II.6730.6.2022 z dnia 07.02.2022 r. (wpłynęło 07.02.2022 r.)

  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy

znak: O/BY.Z-3.4351.90.2022.SN z dnia 09.02.2022 r. (wpłynęło 10.02.2022 r.)

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg w ulicach Brzeskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziejowie przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1062/2, 1062/1, 444, 447/1, 303/1, 970, 971/1, 808/1, 55/33, 55/32, 78/2, 768, 766/2, 89/2, 89/3, 32/1, 32/2.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 322
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dróg w ulicach Brzeskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziejowie (6733.1.2022).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 22.02.2022 13:00:33
Data udostępnienia informacji: 22.02.2022 13:02:27
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2022 13:00:33
Rejestr zmian