Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Marty Tyburskiej, działającej jako Pełnomocnik w imieniu i na rzecz TOWERLINK POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wydane zostało postanowienie:

  • Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

znak: T.II.6730.41.2022 z dnia 06.09.2022 r. (wpłynęło 07.09.2022 r.)

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT41918 Radziejów 2, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 340
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie instalacji radiokomunikacyjnej BT41918 Radziejów 2, przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1244/2 położonej przy ulicy Szkolnej w Radziejowie (B.6733.4.2022).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 07.09.2022 14:00:47
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022 14:02:14
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2022 14:00:47
Rejestr zmian