Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Gminy Miasto Radziejów wydane zostały postanowienia:

  • Starosty Radziejowskiego, znak: GB.I.6124.2.118.2022, z dnia: 05.05.2022 r.
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy znak: BD.RPP.437.882.2022.SW z dnia 09.05.2022 r.
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni
    w Inowrocławiu znak: BD.ZPU.1.611.473.2022.IJ z dnia 12.05.2022 r.

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie systemu oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe (separator ropopochodnych), przewidzianej do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 13, 24 i 28.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 284
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie systemu oczyszczania wód deszczowych na terenie miasta Radziejów tj. urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe (separator ropopochodnych), przewidzianej do realizacji na terenie części działek o numerach ewidencyjnych 13, 24 i 28 (B.6733.3.2022).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 19.05.2022 13:49:39
Data udostępnienia informacji: 19.05.2022 13:51:13
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2022 13:49:39
Rejestr zmian