Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zawiadamia się, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Piotra Olszewskiego oraz Pani Anny Warżała, działających w imieniu i na rzecz Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie wydane zostało postanowienie:

  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

znak: O.BY.Z-3.4351.685.AP.2020 z dnia 14.10.2020 r.

uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie.

W dniu 29.09.2020 r. Burmistrz Miasta Radziejów wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (doręczono 02.10.2020 r.) oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (doręczono 02.10.2020 r.). W ustawowym terminie nie wydano postanowienia o uzgodnieniu. W związku z tym zgodnie z 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Wobec powyższego informuję, że zostały zgromadzone wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta Radziejów, budynek przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie, I piętro, pokój 113.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 709
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Radziejów
Nazwa: OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA RADZIEJÓW o wydanych postanowieniach oraz zgromadzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 761 położonej przy ulicy Płowieckiej w Radziejowie (B.6733.5.2020).
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Niespodziński
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Niespodziński
Data wytworzenia informacji: 23.10.2020 14:23:18
Data udostępnienia informacji: 23.10.2020 14:26:19
Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2020 14:23:18
Rejestr zmian