Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXI/237/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/236/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/235/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto RadziejówUchwała nr XXXI/234/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Radziejów w latach 2020 – 2024Uchwała nr XXXI/233/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącym własność Gminy Miasto Radziejów, położonym w Radziejowie przy ul. Toruńskiej 14 na rzecz najemcy tego budynkuUchwała nr XXXI/232/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 ul. Szybka o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radziejowie”Uchwała nr XXXI/231/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXXI/230/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 31 sierpnia 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXX/229/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia gmin i powiatu Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej RadziejowaUchwała nr XXX/228/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXX/227/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXX/226/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokUchwała nr XXX/225/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2021 rokUchwała nr XXX/224/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziejów wotum zaufaniaUchwała nr XXX/223/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXX/222/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXX/221/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 czerwca 2022 - sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki, SzybkaUchwała nr XXVIII/220/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomościUchwała nr XXVIII/219/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w RadziejowieUchwała nr XXVIII/218/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radziejów za rok 2021Uchwała nr XXVIII/217/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXVIII/216/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 maja 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXVII/215/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Miasto RadziejówUchwała nr XXVII/214/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w RadziejowieUchwała nr XXVII/213/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radziejów w 2022 rokuUchwała nr XXVII/212/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową dla Miasta Radziejów na lata 2022 - 2034Uchwała nr XXVII/211/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 29 marca 2022 - w sprawie zmian w budżecie miasta Radziejów na 2022 rokUchwała nr XXVI/210/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 stanowiącego własność Gminy Miasto Radziejów, usytuowanego w budynku położonym w Radziejowie przy ul. Objezdnej 32 na rzecz najemcy tego lokaluUchwała nr XXVI/209/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Radziejów na lata 2022 – 2034Uchwała nr XXVI/208/2022 Rady Miasta Radziejów z dnia 16 lutego 2022 - w sprawie zmian w budżecie Miasta Radziejów na 2022 rok