powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Informacje ogólne
Dane teleadresowe

Urząd Miasta Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
I-sze piętro
Tel. 54 285 7100
Fax 54 285 7105

Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
Strona Urzędu Miasta: www.umradziejow.pl
Adres e-mail: radziejow@umradziejow.pl

NIP: 889-11-79-707
Regon: 000527440

Kierownictwo:
Burmistrz Miasta - Sławomir Bykowski
Sekretarz Miasta - Włodzimierz Gorzycki
Skarbnik Miasta - Wanda Śniegowska

Burmistrz przyjmuje interesantów: w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 oraz w każdy piątek w godzinach 9.00 - 11.00
Przewodnicząca Rady Miasta Radziejów Edyta Kubicka przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.30 - 15.30

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu pełni
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
Adres skrytki: /umrr/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
tel. (54) 285 7110 e-mail:iodo@umradziejow.pl I piętro, pokój 121

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty od posiadania psów należy dokonywać:
- bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Gmina Miasto Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
84 9550 0003 2002 0005 3093 0001

- lub w kasie Urzędu Miasta czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 (w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna do godz. 14:00).

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 roku zmiana numeru konta:
Rachunek dochodów własnych:
45 9550 0003 2320 0005 3093 0032
(służy do dokonywania wszelkich wpłat od mieszkańców na dobro Gminy Miasto Radziejów z wyjątkiem opłat za odpady komunalne w szczególności z tytułu opłat i podatków lokalnych, dzierżawy, usług)

Numer konta bankowego międzynarodowego:
PL 23 9550 0003 2018 0005 3093 0008
SWIFT: GBW CPL PP

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 9550 0003 2018 0005 3093 0040

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Więcej »