logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady Miasta
2018-2023

Uchwa艂a Nr VII/60/2019
w sprawie przyj臋cia do realizacji "Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radziej贸w".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2019
zmieniaj膮ca Miejski Program Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na wsp贸艂prac臋 i wsp贸艂dzia艂anie Gminy Miasto Radziej贸w z Samorz膮dem Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojew贸dzkiej Nr 266 ul. Szybka o budow臋 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w Radziejowie" w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykupu grunt贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2019
w sprawie wyboru 艂awnika
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/52/2019
w sprawie przyj臋cia "Programu usuwania azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest dla Miasta Radziej贸w na lata 2019-2032"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2019
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego zg艂oszonych kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2019
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2019
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2019
w sprawie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6 - letnie i dzieci m艂odsze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Miasto Radziej贸w oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych, od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2019
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/39/2019
w sprawie zmiany zasad korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/38/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w, usytuowanego w budynku po艂o偶onym w Radziejowie przy ul. Szkolnej 6 na rzecz najemcy tego lokalu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/37/2019
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/36/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania zada艅 z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Miasta Radziej贸w nie stanowi膮cych jej wy艂膮cznej w艂asno艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2019
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2019
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na realizacj臋 bie偶膮cych zada艅 w艂asnych wojew贸dztwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2019
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2019
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2019
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2019
w sprawie wysoko艣ci i warunk贸w udzielania bonifikat od wniesienia op艂aty jednorazowej z tytu艂u przekszta艂cenia prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2019
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta Radziej贸w w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami miasta Radziej贸w dotycz膮cych realizacji projektu pn. "Bud偶et obywatelski w mie艣cie Radziej贸w w 2020 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2018
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rz膮dowego programu "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie wsparcia w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim programem rz膮dowym "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2018 - 2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diety dla Radnych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji celowej z bud偶etu Gminy Miasto Radziej贸w na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymian臋 藕r贸de艂 ciep艂a zasilanych paliwami sta艂ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018
w sprawie przyj臋cia "Programu wsp贸艂pracy Gminy Miasta Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 w zakresie realizacji zada艅 po偶ytku publicznego na 2019 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018
w sprawie przyj臋cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radziej贸w na lata 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/2018
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018
w sprawie ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji skarg, wniosk贸w i petycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018
w sprawie wyboru Komisji rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5604237