logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia Burmistrza
2018-2023

Zarz膮dzenie Nr 76/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2019
w sprawie wyp艂aty odszkodowania za grunt przej臋ty z mocy prawa pod drog臋 gminn膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2019
zmieniaj膮ce Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Miasta Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2019
w sprawie odst膮pienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2019
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w przyj臋tych do prac nad projektem bud偶etu Miasta Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2019
w sprawie zmiany instrukcji reguluj膮cej ewidencj臋, pob贸r i czynno艣ci przedegzekucyjne z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2019
w sprawie wyznaczenia terminu sk艂adania wniosk贸w w ramach realizacji rz膮dowego programu Wyprawka szkolna 2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2019
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu u偶ytkowego oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu i sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za II kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2019
w sprawie op艂at za wynajem pomieszcze艅, sali gimnastycznej oraz hali sportowej w Miejskim Zespole Szk贸艂 w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2019
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek czynszu najmu lokali u偶ytkowych, pomieszcze艅 biurowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasta Radziej贸w oraz skali konferencyjnej w budynku administracyjnym przy ul. Ko艣ciuszki 20/22
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2019
w sprawie powo艂ania dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2019
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2019
w sprawie przyj臋cia w formie darowizny od Krajowego O艣rodka Wspierania Rolnictwa nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 1322/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetarg贸w na dzier偶aw臋, najem nieruchomo艣ci, lokali lub ich cz臋艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2019
w sprawie przej臋cia w formie darowizny od Skarbu Pa艅stwa nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1519/4
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Radziejowskiego Domu Kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2019
w sprawie zbycia nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2019
w sprawie op艂at za korzystanie z Miejskiego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Radziejowskiego Domu Kultury w Radziejowie za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2019
w sprawie powo艂ania dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2019
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2019
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za I kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 1080/2 zapisanej w KW WL1R/00033970/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce nr 379 zapisanej w KW WL1R/00013495/1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej kwoty okre艣lonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2019
w sprawie utworzenia Sta艂ego Dy偶uru Burmistrza Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2019
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonanie bud偶etu miasta Radziej贸w za 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w mie艣cie Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2019
w sprawie pobierania op艂at za korzystanie z toalety publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2019
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2019
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad szkolenia pracownik贸w Urz臋du Miasta Radziej贸w dziedzinie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2019
w sprawie nabycia nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej grunty pod wodami powierzchniowymi stoj膮cymi po艂o偶onej w Radziejowie na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 1519/1 zapisanej w KW WL1R/00035805/8
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2019
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post臋powania prowadzonego w formie przetargu ofertowego na sprzeda偶 drewna opa艂owego pozyskanego pozyskanego w 2019 roku z lasu komunalnego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2019
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 174/09 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zasad zapewnienia okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom Urz臋du Miasta w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2019
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2019
w sprawie ustalenie normy spalania oleju nap臋dowego dla ci膮gnika "ZETOR" (CRA 66FR)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2019
w sprawie sposobu i trybu sprzeda偶y drewna pozyskanego z obszar贸w zieleni miejskiej po艂o偶onych w Radziejowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2019
w sprawie post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola oraz do klas pierwszych PSP Nr 1 w Radziejowie, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Miasto Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2019
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 236/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla gminy i jednostek bud偶etowych Miasta Radziej贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2019
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2019
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Miasta Radziej贸w za IV kwarta艂 2018 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2019
w sprawie zmiany instrukcji reguluj膮cej ewidencj臋, pob贸r i czynno艣ci przedegzekucyjne z tytu艂u op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2018
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 urz膮dze艅 wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnej oddanych do u偶ytku od 2017
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2018
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu komisji egzaminacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2018
w sprawie powo艂ania komisji dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2018
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 173/2017 Burmistrza Miasta Radziej贸w z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powo艂ania Zespo艂u do nadzoru nad realizacj膮 udzielonych zam贸wie艅 na roboty budowlane lub us艂ugi o warto艣ci r贸wnej lub przekraczaj膮cej wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 1 000 000 euro
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2018
w sprawie zmian w bud偶ecie Miasta Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5604116